Home

Coaching voor IT Professionals en Management

Coaching is sturen zonder de baas te spelen. De Coach ondersteunt een individu of groep om resultaten te bereiken en zich te ontwikkelen. Door de systematische en intensieve persoonlijke begeleiding krijgen mensen inzicht dat zij zelf sturend kunnen zijn. De persoonlijke effectiviteit in het (werk)leven neemt toe en men ervaart succes en plezier.

Er zijn veel verschillende vormen van Coaching. Over het algemeen is de aanpak is te verdelen in twee fasen. De eerste fase is de analysefase van Coaching: in gesprekken met Coach zicht krijgen op eigen sterktes, gedragspatronen en overtuigingen. De tweede fase is de Procesfase van Coaching: ontwikkeling in gedrag en handelen op basis van verkregen inzicht en nieuwe overtuigingen..

Door middel van Coaching kunt u:
• contact maken met uw passie of die van uw team;
• bewuster keuzes maken;
• inzicht krijgen in belangrijke persoonlijke of team belemmeringen;
• gaan werken aan persoonlijke uitdagingen of die van het team;
• een actieplan opstellen om wensen te realiseren;
• werken aan grotere communicatieve vaardigheden;

Wat is het verschil tussen training en coaching?
Bij training krijg je meer directieve gedragsinstructies; coaching laat de cliënt zelf ontdekken wat het beste is. Bovendien is training vaak meer op gedrag en vaardigheden en Coaching meer op mentaliteit gericht. De Coach richt zich op herkennen, erkennen, ontwikkelen en begeleiden. Stimuleren in ontwikkeling zonder een afhankelijkheid te creëren.

Is een Coach een Consultant?
Een Coach is geen consultant. Een Coach geeft niet een 10 stappenplan van hoe jij je leven optimaal en succesvol leeft. Een coach vraagt je de vragen die je helpen het antwoord te vinden op je grootste vragen. In het proces dat gezamenlijk wordt doorlopen, geeft een Coach mogelijk suggesties die je helpen om de oplossingen in jouw proces te vinden.

In het Coachingproces kun je gezamenlijk met je Coach constateren dat bepaalde vaardigheden verder getraind of aangeleerd moeten worden om je proces positief te beïnvloeden. Hier zal in aparte sessies aandacht worden gegeven. Afhankelijk van de expertise van de Coach zal hiervoor hulp van buitenaf worden ingeschakeld.

 

Test afbeelding